Polityka prywatności

Polityka Prywatności - Wprowadzenie

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych precyzuje, w jaki sposób firma przetwarza i zabezpiecza dane osobowe swoich klientów i użytkowników oraz jakie prawa przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administrator Danych

Administrator danych Administratorem danych osobowych w Firmie Graw Net Michał Fliszkiewicz jest Graw Net Michał Fliszkiewicz z siedzibą w Chynowie, Bracice Drwalewskie 25a, 05-651 Chynów, NIP: 5090009213, REGON: 140728807, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@graw.net.pl.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników w celu umożliwienia świadczenia usług, obsługi zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz w celach marketingowych, takich jak informowanie o nowych produktach i usługach firmy.

Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych

Rodzaje danych osobowych Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane dotyczące zamówień i płatności.

Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników na podstawie przepisów prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub użytkownika.

Okres Przechowywania Danych Osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz przechowuje dane osobowe swoich klientów i użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz podejmuje wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych swoich klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prawa Klientów i Użytkowników

Prawa klientów i użytkowników Klienci i użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania danych. Przysługuje im również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Kontakt

Kontakt W przypadku pytań dotyczących polityki ochrony danych osobowych lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, tj. Graw Net Michał Fliszkiewicz z siedzibą w Chynowie, Bracice Drwalewskie 25 A, 05-651 Chynów, NIP 5090009213, e-mail: biuro@graw.net.pl.